Diensten

De ingenieurs en adviseurs van Bats Adviesbureau ondersteunen opdrachtgevers vanaf het eerste idee tot aan de realisatiefase. Wij begeleiden en adviseren bij het vormen en het doorlopen van alle processen die nodig zijn voor het realiseren van infrastructuur. Door onze affiniteit met de uitvoerende fase realiseren wij gedetailleerde en haalbare engineeringsprojecten. Bats Adviesbureau is een dynamisch en transparante organisatie die opdrachtgevers adviseert bij het maken van goed onderbouwde en verantwoorde beslissingen. 
ADVIES

BESTEKKEN

ONTWERP

CAPACITEIT

Wegontwerp

RAW-bestekken

Ondergronden

Capaciteitsondersteuning intern

Wegenbouw

UAV-GC contracten

Schetsontwerp

Capaciteitsondersteuning extern

Inrichting openbare ruimte


Voorontwerp


Terreininrichting


Definitief ontwerp


Riolering


Besteksontwerp


Verharding


Uitvoeringsontwerp


Waterhuishouding


Dwarsprofielen
3D ontwerp
Presentatie
Thema    


   

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  E-mailen
  Bellen
  Map
  Instagram